Tuesday

11 - DOA MALAM YANG MUSTAJAB

DOA MALAM YANG MUSTAJAB


Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda:

“Barangsiapa terbangun di malam, kemudian ia berdoa ketika bangun : “Tidak ada ilah kecuali hanya Allah semata dan tidak ada sekutu bagiNya, kepunyaanNya segala kerajaan dan pujian, Zat yang Menghidupkan dan Mematikan, di tanganNya segala kebaikan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha Suci Allah segala puji bagi Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Allah Maha Besar dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali kerana Allah.”
Kemudian berdoa: “Ya Allah! Ampunilah aku” atau dengan doa lain yang mustajab, jika ia bangun dan berwuduk lalu solat, maka solatnya akan diterima.”[1]


Saya berpesan kepada setiap muslim, apabila ditimpa sesuatu apapun kesusahan, terutama saudara-saudara kita yang berada di Palestin dan negara-negara Islam lainnya supaya mereka hanya berlindung kepada Allah semata dan membaca doa ini dengan disertai usaha-usaha sebagaimana yang telah diperintahkan oleh dinul Islam.


Sejak kemunculan berbagai-bagai aliran (kelompok) dalam masyarakat Islam, maka Islam telah berhadapan dengan serangan dari aliran-aliran tersebut terutamanya dari tarikat-tarikat kebatinan (sufi/tasawuf), para ketua serta penganut kelompok sufi yang fanatek dan ekstrem.

Al-Hamdulillah, risalah kecil ini didapati mampu membawa tumpuan pembaca untuk mengenali kelompok sufi/tasawuf yang banyak meracuni syariat Islamiyah. Isu ini diketengahkan kerana doktrin dan pemikiran sufi/tasawuf banyak bersandar kepada bid’ah-bid’ah sehingga memberi kesan yang negatif kepada akidah Islamiyah yang murni. Semoga risalah di tangan pembaca ini dapat menyingkap hakikat kemungkaran ajaran sufi tersebut.


-----------------------------------------------------------------------------


[1] . H/R Bukhari.