Tuesday

04 - JIHAD MENURUT AJARAN TASAWUF


JIHAD MENURUT AJARAN TASAWUF

Menurut doktrin sufi bahawa jihad yang benar menurut mereka amat sedikit sekali, mereka sibuk berjihad memerangi hawa nafsu, kerana menurut anggapan mereka yang berhujjahkan sebuah hadis sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah iaitu hadis yang berbunyi:

“Kita telah pulang dari jihad kecil menuju jihad besar, iaitu jihad hawa nafsu.”

Bahawa ucpan tersebut adalah tidak ada seorangpun dari ahli makrifah atauahli hadis yang meriwayatkan sabda Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bahkan sangat bertentangan dengan al-Quran mahupun as-Sunnah bahawa jihad memerangi orang-orang kafir adalah seutama-utama cara mendekatkan diri kepada Allah Ta’ala. Seterusnya inilah antara pendapat-pendapat aneh orang-orang sufi tentang jihad:

1. As-Sya’rani berkata: “Kami telah sepakat menyuruh teman-teman kami supaya beredar bersama waktu dan ahlinya bagaimanapun waktu itu berjalan tanpa memperdulikan siapapun orang yang Allah angkat sebagai penguasa meskipun dalam hal urusan dunia dan pemerintahannya”.

2. Ibnu Arabi berkata: “Sesungguhnya apabila Allah menimpakan kepada suatu kaum seorang pemimpin yang zalim maka kaum tersebut tidak wajib melawannya kerana hal itu merupakan hukuman dari Allah atas kaum tersebut.”

3. Ibnu Arabi dan Ibnu al-Faridh, kedua-duanya adalah tokoh besar sufi dan keduanya juga hidup pada masa perang salib, namun kita tidak pernah mendengar salah seorang dari kedua tokoh ini ikut serta bergabung dalam perang dan menyeru untuk berperang atau menulis syair atau prosanya berupa rintihan atas bahaya yang menimpa kaum muslimin, tetapi keduanya malah mengulang-ulangkan ucapannya untuk (menghibur/melekakan) manusia:

“Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu maka hendaknya kaum muslimin membiarkan tindakan orang-orang Salib kerana mereka itu (Kaum salib) tidak lain hanyalah zat Allah yang bentuknya saja seperti itu.”

4. Al-Ghazali menyebutkan dalam kitabnya “Al-Munkid Minazh-Zhalal”: Ketika membahas tentang tariqat tasawuf padahal dia berada di celah-celah kesibukan Perang Salib, namun ia menyibukkan diri berkhalwat (menyendiri), ada kalanya di gua Damaskus dan kadang-kadang di padang pasir Baitul Maqdis, ia menutup pintu gua tersebut selama lebih dari 2 (dua) tahun.

Ketika Baitul Maqdis jatuh ke tangan tentera salib (keristian) pada tahun 492H Al-Ghazali tetap tidak bergerak dari tempatnya dan tidak pula menyerukan jihad untuk mengembalikan Baitul Maqdis ke tangan Muslimin, meskipun ia hidup selama 12 tahun setelah jatuhnya Baitul Maqdis.

Dalam kitab Ihya’ Ulumuddin karangan al-Ghazali, ia tidak menyebutkan sesuatupun tentang jihad selama-lamanya namun yang ia sebutkan di dalamnya hanyalah karamah-karamah khurafat dan kufur. Hal ini terdapat dalam (kitabnya) juz 4 halaman 456.

5. Pengarang kitab Tarikh al-Arab al-Hadis wal Mu’ashir menyebutkan bahawa penganut tariqat-tariqat tasawuf menyebarkan khurafat-khurafat dan bid’ah, mereka juga menebarkan rasa-pesimis dan penilaian negetif terhadap peperangan (melawan musuhnya) sehingga para penjajah memperalat mereka. Contohnya adalah Jawasis.

6. Dalam kitab Fi Tasawuf karangan Muhamad Fahr as-Syaqfah as-Suury halaman 217 ia berkata:

“Kami berpendapat bahawa antara kewajipan kami adalah menjadi pelayan kebenaran dan fakta sejarah. Kami akan sebutkan bahawa sesungguhnya pemerintah Perancis pada zaman penjajahannya atas Syiria, mereka mencuba menyebarkan tariqat ini (at-Tijaniah) sehingga mereka menyewa beberapa syeikh untuk merealisasikan perkara yang sangat penting ini. Mereka menyediakan harta-benda dan rumah bagi syeikh tersebut untuk mengasuh generasi muda agar condong kepada pemerintah Perancis.

Namun para mujahidin Moroko mereka dapat menyedarkan orang-orang-orang yang ikhlas dari penduduk negeri itu terhadap bahayanya ajaran tariqat at-Tijaniah. Kerana negara Perancis adalah penjajah yang ditentang oleh agama Islam, maka dalam suatu demonstrasi besar-besaran pemerintah Perancis telah melepaskan kota Damaskus dari daerah kekuasaan mereka.