Tuesday

03 - KARAMAH-KARAMAH TASAWUF


KARAMAH - KARAMAH TASAWUF

Para penganut sufi mendakwa bahawa tokoh-tokoh dan kalangan wali-wali mereka mempunyai karamah. Saya akan sebutkan kepada para pembaca yang budiman di antara karamah-karamah mereka yang bersumber dari para wali mereka supaya para pembaca dapat melihat bahawa sesungguhnya karamah-karamah mereka sebenarnya hanyalah khurafat-khurafat, kesesatan dan kekufuran.

Asy-Sya’rani menjelaskan di dalam bukunya “Ath-Thabaqatul Kubra”, ia menyebutkan (di dalamnya) beraneka ragam bentuk karamah-karamah para wali sufi:

1. Maka adalah (al-Wahisi) ia memakai baju yang berjalur-jalur seperti serbannya orang Nasrani. Di warungnya terdapat banyak kotoran-kotoran kerana dipenuhi oleh anjing-anjing yang telah menjadi bangkai, atau kerana kambing kibas yang dibawanya kemudian dimasukkan ke dalam warungnya sehingga tidak seorangpun yang dapat duduk di sisinya.

Ketika ia ke masjid, ia menemui sebuah tempat minum anjing-anjing , lalu ia bersuci (wuduk) di dalamnya dan kemudian (tempat minum anjing itu) diletakkannya di tempat kencing keldai.

2. Ali Wahisi apabila melihat seorang perempuan atau lelaki muda ia merayunya dan ia meraba-raba pantatnya. Sama saja apakah yang digodanya itu anak seorang amir (pemimpin) atau anak menteri meskipun bapanya atau orang lain ada di sisinya, namun ia tidak memperdulikannya.


3. Asy-Sya’rani bercerita tentang tuannya (Ali Wahisi). Apabila ia melihat seorang pembesar negara atau orang lain maka diturunkannya orang itu dari atas keldainya sambil berkata:

“Pegang kepala keldai itu agar saya dapat menggaulinya.” Jika pembesar negara itu enggan maka ia akan terpaku di tanah sehingga tidak boleh lagi melangkah untuk berjalan”.

4. Asy-Sya’rani bercerita tentang tuannya Muhammad al-Khadhri:

“Telah memaklumkan kepadaku Syeikh Abu al-Fadhl as-Sarisi pada hari Jumaat orang-orang mendatanginya dan mereka meminta supaya ia berkhutbah. Kemudian ia naik mimbar lalu bertahmid dan memuji Allah semata kemudian ia berkata:

“Dan aku bersaksi bahawa tiada Ilah (Tuhan) yang berhak diibadahi bagi kalian kecuali Iblis ‘alaihi sallam, maka serentak para hadirin solat Jumaat berkata: kafir…! Kemudian ia menghunus pedangnya lalu turun dari mimbar maka (dengan sepontan) para hadirin solat Jumaat semuanya lari kucar-kacir dari masjid jamik tersebut. Kemudian ia duduk kembali di atas mimbar sampai azan solat asar (dikumandangkan) dan tidak ada seorangpun yang berani memasuki masjid jamik tersebut”.

Selanjutnya beberapa orang penduduk dari negara tetangga datang menemuinya. Kemudian ia memaklumkan kepada seluruh penduduk negeri setempat bahawa Syeikh tersebut tetap berkhutbah dan solat bersama mereka di negerinya. Bahkan Syeikh tersebut sempat berkhutbah sebanyak tiga puluh kali (30) kali dan kami melihat ia di tengah-tengah kami. Syeikh tersebut berkhutbah di dua tempat dalam satu waktu yang sama.