Tuesday

10 - TAHUKAH ANDA TENTANG KITAB DALA ILUL KHAIRAT?

TAHUKAH ANDA TENTANG KITAB DALA ILUL KHAIRAT?


Amma ba’du, Sesungguhnya kitab Dala ilul Khairat tulisan Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli telah tersebar di dunia Islam. Terutama dalam masjid-masjid sehingga ramai kaum muslimin yang membacanya. Malah besar kemungkinan mereka lebih mengutamakan kitab ini daripada al-Quran, khususnya di hari Jumaat. Tidak hairanlah jika penerbit berlumba-lumba mencetaknya. Pastinya kerana keuntungan kebendaan dan dunia semata tanpa memperhatikan kerugian akhirat yang akan dialami oleh penerbitan tersebut lantaran buku yang berada padanya itu akan ditulis di punggungnya.[1]


Jika seseorang muslim yang berakal dan kritis terhadap hukum-hukum agamanya mengkaji kitab tersebut, maka pasti ia akan menemukan di dalamnya banyak sekali kesesatan (penyimpangan) terhadap syariat Islam. Adapun yang paling ketara ialah:

1. Penulis telah menjelaskan di dalam mukaddimahnya di halaman 12:

“Dengan bersandarkan kepada Yang Maha Tinggi (Nabi Muhammad)”.

Sebenarnya yang dimaksudkan oleh penulis dalam tulisannya ini ialah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam.

Saya berkata: Perkataan ini menyalahi al-Quran al-Karim, yang mana al-Quran tidak memperbolehkan kita meminta pertolongan kecuali hanya dari Allah semata sebagaimana firmanNya:

بَلَى اِن تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِنْ فَوْرِكُمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلاَفٍ مِّنَ الْمَلاَئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ.

“Ya (cukup)! Jika kamu bersabar dan bertaqwa dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, nescaya Allah menolong kamu dengan lima ribu malaikat yang memakai tanda”. ALI IMRAN 3:125.

Sedangkan ucapan Dala ilul Khairat menyalahi sabda Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam:

اِذَا سَاَلْتَ فَاسْاَلِ اللهَ وَاِذَااسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ

“Apabila kamu meminta sesuatu maka mintalah kepada Allah dan apabila kamu memohon pertolongan maka mohonlah pertolongan kepada Allah”. H/R Turmizi, Hasan Sahih.

2. Kemudian dia berkata di dalam Hizbun Nasr karangan Abu al-Hasan asy-Syadzali (Kitab untuk berwirid pegangan tarikat Syadzaliyah) halaman 7:

“Ya Huwa, Ya Huwa, Ya Huwa! Yang ertinya: Wahai Dia (Allah)! Wahai Dia, Wahai Dia, Wahai Dia! Wahai Zat yang mempunyai kurnia! Kami mohon kepada Mu kurnia dengan segera”.

Saya berkata: Sesungguhnya kalimah “Huwa” (dia) bukan termasuk nama-nama Allah yang al-Husna, tetapi ia adalah dhamir (gantinama) yang kembali kepada kata sebelumnya. Oleh itu, tidak boleh memasukkan kata wahai kepada huwa (هو/dia) seperti yang dilakukan oleh penganut sufi/tasawuf dan ia adalah antara perbuatan bid’ah mereka dengan menambah-nambah Asma al-Husna yang tidak termasuk nama Allah Azza wa-Jalla.

3. Penulis menyebutkan nama-nama Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam kemudian membelakangkannya, memberi sifat kepada baginda dengan nama-nama dan sifat yang tidak selayaknya digunakan kecuali hanya kepada Allah Azza wa-Jalla. Ketahuilah bahawa nama-nama Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam tercantum dalam sabdanya:

“Sesungguhnya aku mempunyai beberapa nama: Aku adalah Muhammad, Ahmad, al-Maahi (yang menghapus) dimana Allah menghapuskan kekufuran dengan (perantara) aku, al-Hasyir (yang mengumpulkan) dimana manusia akan berkumpul di bawah kedua telapak kakiku dimana tidak ada seorangpun (Nabi) sesudahku dan Allah telah memberi nama Raufur-Rahim (yang pengasih lagi penyayang)”. [2]


Dari Abu Musa al-Asyari, beliau berkata: Adalah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam menyebut kepada kami nama-nama baginda sendiri dan bersabda:

“Saya adalah Muhammad, Ahmad, al-Muqaffy (pemberi tauladan), al-Hasyir (yang mengumpulkan), Nabiyut-Taubah (Nabi pembawa taubat) dan Nabiyur-Rahman (Nabi pembawa rahmat)”.[3]


4. Nama-nama Rasulullah yang disebutkan dalam kitab Dala ilul Khairat dimulai dari halaman 37-38:

“Muhyi (yang menghidupkan), Munji (yang menyelamatkan), Nashir (yang menolong), Ghauts dan Ghiyats (yang menyelamatkan dari bencana), Sahibul Faraj (yang melapangkan), Kasyiful-Kurb (yang menyingkap bencana) dan Syaafin (yang menyembuhkan)”. (Halaman 38, 40, 43).

Saya berkata: Semua nama-nama dan sifat-sifat ini tidak layak disandang oleh sesiapapun kecuali oleh Allah. Kerana Yang Menghidupkan, Yang menyelamatkan, Yang Menolong, Yang Menghindarkan dari bencana, Yang Menyembuhkan, Yang Menyingkap bencana dan Yang Melapangkan Dialah Allah Azza wa-Jalla. Al-Quran telah menjelaskan tentang ini, maka Nabi Ibrahim ‘alaihis salam berkata:

اَلَّذِيْ خَلَقَنِيْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ وَالَّذِيْ يُطْعِمُنِ وَيَسْقِيْنِيْ وَاِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِيْنِ وَالَّذِيْ يُمِيْتُنِى ثُمَّ يُحْيِيْنِ

“Iaitu Rab yang telah menciptakan aku, maka Dialah yang menunjukkan aku, Dia yang memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit Dialah yang menyembuhkan aku dan yang akan mematikan aku kemudian akan menghidupkanku (kembali).” ASY-SYU’ARA’ 26:78-81

Allah Subhanahu wa Ta’ala Telah mengarahkan kepada Nabi-Nya supaya mengatakan kepada umat manusia:

قُلْ اِنِّيْ لآ اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلاَ رَشَدًا
“Katakanlah! Sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudharatanpun kepadamu dan tidak pula suatu kemanfaatan.” AL-JIN 72:21.

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحَى اِلَيَّ اِنَّمَآ اِلَهُكُمْ اِلَهٌ وَاحِدٌ.
“Katakanlah! Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku, bahawa sesungguhnya Rab (Tuhan) kamu itu adalah Rab Yang Esa.” AL-KAHFI 18:110

Saya berkata: Sesungguhnya pengarang kitab Dala ilul Khairat menentang al-Quran dan mensetarakan antara Allah dan RasulNya dalam nama dan sifat-sifatNya. Sedangkan hal ini di antara apa-apa yang Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam berlepas diri darinya dan sekiranay baginda mendengarnya pasti baginda akan menghukumi orang yang mengatakannya dengan syirik akbar (syirik besar).

Pernah ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam sambil berkata:

“Atas kehendak Allah dan kehendakmu, maka baginda bersabda kepadanya: Apakah kamu akan menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Tetapi katanlah: Atas kehendak Allah semata.” [4]


An-Niddu (Tandingan): Yang serupa dan setara. Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda:

“Janganlah kamu menyanjung aku sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung Nabi Isa putera Maryam kerana sesungguhnya aku adalah seorang hamba, maka katakanlah: Abdullah (hamba Allah) dan RasulNya.”[5]


Al-Ithra’ (penyanjungan) adalah: Berlebih-lebihan dan menambah-nambah dalam memberi pujian. Namun demikian kita masih boleh memuji dengan puji-pujian sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran maupun sunnah.

5. Setelah itu penulis menyebutkan beberapa nama Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam: “Muhaimin (yang maha memelihara), Jabbar (yang maha kuasa) dan Rukhul Qudus.” (Halaman 41-42).

Al-Quran menafikan (meniadakan) sifat-sifat ini dari Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam sebagaimana firmanNya:

لَّسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ.
“Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.” AL-GHAASYIYAH 88:22

وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ.

“Dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka.” QAAF 50:45

Adapun Ruhul Qudus (روح القدس) ia adalah malaikat Jibril ‘alaihis salam sebagaimana firmanNya:

قُلْ نَزَّلَهُ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ.

“Katakanlah! Ruhul Qudus (Jibril) menurunkan al-Quran itu dari Rabbmu dengan benar.” AN-NAHL 16:102

6. Kemudian penulis kitab tersebut menyebut sifat-sifat yang tidak layak disandang oleh seorang muslim apalagi Rasulullah padahal baginda adalah seutama-utama manusia. Penulis mengatakan tentang Rasulullah: “Amubia (binatang bersel satu), Buruh dan Bakteria.” (halaman 37-110).


Pada awal-awal tulisannya penulis mengagung-agungkan Rasulullah sehingga ke darjat Ilah (tuhan) ketika ia berkata kepada baginda:

“Yang Maha Menghidupkan, Yang Maha Menolong, Yang Maha Menyembuhkan, Yang Maha Menyelamatkan” dan sifat-sifat yang lain sebagaimana yang telah disebutkan. Kemudian penulis merendahkan pula darjat Rasulullah hingga ke darjat “Bakteria dan Buruh” padahal sifat-sifat seperti ini boleh menjadikan badan tersiksa dan hati rosak. Ia adalah sesuatu yang membahayakan dan perlu ditentang, kerana ia seperti bakteria yang menyerang paru-paru.

Oleh kerana itu, maka baginda sallallahu ‘alaihi wa-sallam terlepas dari sifat-sifat tersebut. Kerana baginda adalah insan yang telah menyampaikan risalahnya dan telah menyelamatkan umat manusia dari kezaliman syirik dan perpecahan melalui ajaran-ajarannya. Baginda membawa manusia menuju keadilan dan tauhid (mengEsakan Allah). Jika yang dikehendaki oleh penulis dengan bakteria yang sebenarnya maka itu adalah batil.

7. Setelah mengucapkan kata-kata batil, penulis terus mensifati Rasulullah dengan sifat-sifat dusta yang di dalamnya mengandungi kesyirikan dimana boleh menghapus kebaikan. Seperti perkataannya pada hal. 90:

“Ya Allah! Berilah selawat kepada yang telah memekarkan bunga dari cahayanya dan yang telah memekarkan bunga dari cahayanya dan yang telah menghijaukan pepohon dari sisa air wuduknya.”

Sebenarnya Allahlah yang telah menciptakan pepohon itu dan Dialah yang telah memberikan warna hijau padanya.

8. Kemudian penulis mengatakan tentang Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam:

“Dan dia (Rasulullah) adalah penyebab adanya segala sesuatu.”

Jika yang dimaksudkan semua yang dicipta oleh Allah kerana Nabi Muhammad, maka ini adalah pembohongan dan kesesatan kerana Allah Ta’ala telah berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ.

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah/beribadah kepadaKu.” ADZ-DZARIYAAT 51:56

9. Seterusnya penulis menyatakn pada halaman 198:

“Ya Allah! Berilah selawat atas Nabi Muhammad selagi burung-burung masih berkicau, peredaran-peredaran masih berputar dengan pantas, binatang-binatang ternak masih ke tempat gembalaan dan selama Tamimah (tangkal/azimat) masih mendatangkan manfaat.”

Ucapan ini bertentangan dengan sabda Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam dimana baginda telah melarang penggunaan azimat, baginda bersabda:

“Barangsiapa yang menggantung (memakai) azimat maka ia telah berbuat syirik”. [6]

(Tamimah/azimat) ialah: Termasuk benang, tali, kuku kaki binatang atau yang selainnya. Ia diikat (dileher/pinggang) anak-anak, kereta atau rumah untuk menolak bala (perkara yang tidak diingini berlaku) dan semuanya ini adalah termasuk perbuatan syirik. Perkataan penulis (tentang azimat) bertentangan dengan alQuran kerana yang dapat memberi kemanfaatan dan kemudaratan adalah dari Allah sebagaimana firmanNya:


وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ اِلاَّ هُوَ وَاِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

“Dan jika Allah menimpakan suatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya melainkan Dia Sendiri. Dan jika Dia mendatangkan ke baikan kepadamu maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu”. AL-AN’AM 6:17.

10. Kemudian al-Jazuli berkata: “Ya Allah! Berilah selawat atas Nabi Muhammad sehingga tidak tersisa selawat lain sedikit pun, rahmatilah baginda sehingga tidak tersisa rahmat lain sedikitpun, berkahilah baginda sehingga tidak tersisa berkah lain sedikitpun dan berilah baginda salam (kesejahteraan) sehingga tidak tersisa salam lain sedikitpun.” (Halaman 64)

Ucapan seperti ini adalah batil dan menyalahi al-Quran, kerana sesungguhnya selawat Allah adalah rahmat, berkah dan salamNya sentiasa tidak akan pernah habis dan hilang. Allah Ta’ala berfirman:

قُلْ لَوْكَانَ الْبَحْرُ مِدَادً لِّكَلِمَاتِ رَبِّيْ لَنَفِذَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّيْ وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَادً.

“Katakanlah! Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rab, sesungguhnya habislah laut itu sebelum habis ditulis kalimat Rabmu, walaupun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula”. AL KAHFI 18:109.

11. Penulis menyebutkan di akhir bukunya (selawat masyisyiah) halaman 259-260 yang dicatit pada nota kaki naskah berikut:
“Ya Allah! Berilah selawat atas orang yang dari sisinya semua rahsia tersingkap, cahaya-cahaya terbit dan yang di dalamnya hakikat-hakikat berkembang. Tidaklah ada sesuatupun kecuali ia akan melekat kepadanya. Kalau sekiaranya tidak kerana wasilah, maka pasti akan hilang yang diwasilahkan”.

Saya berkata: Ucapan ini semuanya batil. Kemudian ia berkata lagi dalam menyempurnakan doa ini (halaman 26).

“Dan menyelamlah denganku di samudera ke-Esaan, angkatlah aku dari al-Auhal (kotoran/najis) tauhid dan tengelamkanlah aku ke dalam lautan wihdatul wujud, sehingga aku tidak boleh lagi melihat, mendengar dan merasa kecuali dengannya”.

Perhatikanlah wahai saudaraku muslim! Sesungguhnya dalam doa tersebut terdapat dua ucapan yang membahayakan akidah:

1. Ucapan: “Angkatlah aku dari al-Auhal tauhid”.

Al-Auhal adalah kotoran-kotoran, maka apakah tauhid itu kotoran/najis?

Sesungguhnya mentauhidkan Allah dalam beribadah dan doa adalah suci/murni yang tidak ada di dalamnya najis maupun kotoran-kotoran sebagaimana yang didakwa Ibn Masyisy. Sesungguhnya al-Auhal dan kotoran-kotoran itu adalah dalam berdoa kepada selain Allah sama ada kepada para Nabi maupun wali dan ia termasuk syirik akbar (syirik besar) yang dapat menghapuskan amal dan mengekalkan pelakunya di dalam neraka.

2. Dan ucapan: “Menyelamlah denganku di samudrera keEsaan dan tenggelamkanlah aku ke dalam satu lautan”.

Saya berkata: Ini adalah wahdatul wujud menurut sebahagian orang-orang sufi sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Ibn Araby yang dikuburkan di Damaskus (Syuria) dimana ia berkata di dalam kitabnya (Al-Futuhat al-Makkiyah):

“Hamba adalah Rab (Tuhan) dan Rab adalah hamba. Aduhai! Bagaimana hal ini lalu siapa yang mukallaf? Jika saya katakan hamba, maka hal itu adalah benar. Namun jika aku katakan Rab, bagaimana mungkin saya mukallaf?”

Lihatlah bagaimana ia menjadikan seseorang hamba itu sebagai Rab dan menjadikan Rab itu hamba. Maka keduanya menurut Ibn Araby dan Ibn Masyisy sebagaimana yang disebutkannya dalam kitab (Dala ilul Khairat) keduanya adalah sama sahaja.

12. Kemudian penulis menyebut lagi (dihalaman 83): “Ya Allah! Berilah selawat kepada orang yang menghilangkan mendung, penerang kegelapan, pemilik nikmat dan pemberi rahmat”.

13. Ali Ibnu Sultan Muhammad al-Qary mengatakan dalam wiridnya yang ia beri nama (al-Hizbul A’dhom yang tercantum pada nota kaki Kitab Dala ilul Khairat):

“Ya Allah! Berilah selawat kepada junjungan kami Nabi Muhammad yang cahayanya mendahului penciptanya”

Saya berkata: Ini adalah ucapan batil dan sama seperti menolak hadis sahih yang berbunyi:

“Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan Allah adalah al-Quran (pena).” [7]


Adapun hadis yang berbunyi:

“Yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah cahaya NabiMu, wahai Jabir!” Hadis ini menurut para Ahli Hadis adalah maudhu’ (palsu), dhaif (lemah) dan batil.

14. Terdapat di dalam naskah kitab (Dala-ilul Kairaat) dan di akhir syair (al-Burdah) yang menyebutkan:

“Wahai Abu Halil Syeikh kami! Pelindung kami dan pengatur waktu, dia bernama Muhammad.”

Dia berkata: Sesungguhnya syeikhnya yang bernama Muhammad berlindung kepadanya (Abu Khalil) ketika ia tertimpa kecelakaan. Ini adalah perbuatan syirik kerana seorang muslim tidak boleh berlindung kecuali hanya kepada Allah sebab Allah adalah Tuhan Yang Maha Hidup lagi Maha Kuasa, sedangkan saudaranya telah mati, lemah dan tidak boleh memberi manfaat atau mudharat (bahaya).

Dia meyakini bahawa syeikhnya adalah pengatur (atau penentu) waktu. Ini adalah terbukti kepercayaan orang-orang sufi yang mengatakan:

“Sesungguhnya di alam ini ada pengatur-pengatur waktu”. Orang sufi menyakini adanya wali Quthb (seorang wali yang bertugas mengatur alam dan waktu) yang mengarahkan segala urusan alam, dimana mereka menjadikannya sebagai sekutu-sekutu bagi Allah dalam mengatur segala urusan, meskipun orang-orang musyrik dahulu (tetap) mempercayai bahawa yang mengatur alam semesta adalah Allah Subhanahu wa Ta’ala semata sebagaimana firmanNya:

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالاَرْضِ اَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالاَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِّنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الاَمْرَ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللهَ فَقُلْ اَفَلاَتَتَّقُوْنَ.

“Katakanlah! Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang berkuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab Allah. Maka katakanlah mengapa kamu tidak bertakwa (kepadaNya)” YUNUS 10: 31

15. Dalam kitab (Dala ilul Khairaat) tercantum doa-doa sahih. Namun malapetaka yang besar seperti yang telah disebutkan ada di dalamnya sehingga boleh merosak akidah kepada sesiapa yang meyakininya. Oleh kerana itu doa-doa sahih tersebut tidak lagi dianggap bermanfaat baginya apalagi dalam kitab tersebut banyak sekali terdapat kesalahan.

Maka sesiapa yang ingin memperluas (pengetahuannya tentang ajaran sufi/tasawuf) hendaknya ia merujuk kepada kitab (kitab-kitab yang sebenarnya bukan termasuk kitab-kitab Islam) yang ditulis oleh Ustaz Mahdi al-Istanbuli dimana telah membahas tentang hal tersebut dan juga kitab Qasyidah al-Burdah, Maulid al-‘Arus, Thabaqaatul-Auliya’ karangan asy-Sya’rani, Taaiyah Ibnu al-Faridh, al-Anwar al-Qudsiyah, at-Tanwir Fie Isqaatit-Tadfbir, Mi’raj Ibnu Abbas, al Hikam karangan Ibnu ‘Athaa-illah al-Iskandari dan kitab-kitab selainnya yang mana penulis kitab ini (Muhammad Bin Jamil Zainu) meminta supaya kitab-kitab tersebut dibakar kerana di dalamnya mengandungi bahaya bagi akidah kaum muslimin.
16. Wahai kaum muslimin! Berjaga-jagalah apabila membaca kitab-kitab ini, hendaknya membaca kitab (Fadhlus-Syalah ‘Alaa an-Nabi sallallahu ‘alaihi sallam) yang ditulis oleh Ismail al-Qadhy yang telah ditahkik (diteliti) oleh ahli hadis al-Albani.

Dan terdapat sebuah kitab baik berjudul “Dala ilul Khairat” tulisan Khairuddin Wanili. Di dalam kitab ini terkumpul selawat dan doa-doa yang sahih sehingga tidak lagi memerlukan kitab Dala-ilul Khairat kerana ia menjerumuskan kamu ke lembah kesyirikan dan perbuatan dosa.

Ya Allah! Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan anugerahkanlah kepada kami sehingga dapat mengikuti serta jadikanlah kami mencintainya dan jadikanlah yang batil itu batil dan anugerahkanlah kepada kami untuk dapat menjauhinya serta jadikanlah kami membencinya. Selawat dan salam semoga sentiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu ‘alaihi wa-sallam dan keluarganya.

---------------------------------------------------------------------------

[1] . Lihat: Al-Haramain Lith Thab’ah wa at-Tauzi’. Singapore-Jeddah.
[2]. H/R Muslim.
[3] . H/R Muslim.
[4] . H/R Nasaii dengan sanad hasan.
[5]. H/R al-Bukhari
[6] . H/R Ahmad.
[7] .. H/R Turmizi (disahihkan oleh al-Albani).